Casa de les Punxes - El modernisme a Barcelona
Comprar entradas

El modernisme a Barcelona

 

Durant la primera meitat del segle xix, Europa va experimentar una sèrie de canvis de caràcter econòmic, social, polític i cultural que van ser la conseqüència d'un dels fets més rellevants de l'època moderna: la Revolució Industrial. Aquest fenomen va generar un èxode expansiu cap a les ciutats, que les va obligar a adaptar-se i a prendre mesures per cobrir les necessitats bàsiques dels habitants.

Barcelona no en va ser cap excepció i, responent a la gran expansió, durant la segona meitat del segle xix, va viure una transformació urbanística que la portar a convertir-se en un referent cultural i arquitectònic en l’àmbit mundial. La manca d'espai va obligar la ciutat a obrir les muralles i a oferir més superfície, cosa que va fer que quedés obert el camí que va portar a la Barcelona actual. Aquesta nova zona va rebre el nom d’Eixample i l'artífex d’aquest plantejament revolucionari, basat en una ordenació formada per illes de cases amb un espai lliure al centre, va ser Ildefons Cerdà.

D'aquest fenomen sorgeix una nova classe social, la burgesia, consumidora principal d'art, amb una participació activa en l'àmbit polític i social i amb gran interès a mostrar públicament el seu poder econòmic i social. La millor manera de fer-ho era a través de la construcció de cases o fàbriques grans i boniques, que es dissenyaven seguint les bases estètiques més innovadores del moment. Va ser en aquest moment quan va sorgir un nou moviment artístic que considerava l'art com una sola unitat suprema i que va dominar el panorama europeu del moment: l’art nouveau a França i Bèlgica, el modern style al Regne Unit, el liberty a Itàlia, el jugendstil a Alemanya, el sezessionstil a Àustria i el modernisme a Catalunya.

 
 
 

¿Quieres saber más?